Změna skupenství
Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná
Stáhnout animaci/pravý klik a uložit jako .../   
!Zvětšit!
především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.
  
Pro označení skupenství se také používá pojem fáze, který je však obecnější než skupenství, neboť látka může za různých teplot a tlaků existovat v jednom skupenství, ale v různých fázích, lišících se např. krystalovou stavbou.
  
Nejčastěji rozlišujeme tři skupenství pevné, kapalné a plynné, která jsou běžná v našem okolí. Jako čtvrté skupenství bývá často označováno plazma.
  
Skupenství látky úzce souvisí s vnitřní energií. Změny vnitřní energie mohou vést ke změně skupenství látky.