Stejnosměrný elektromotor
Stáhnou animaci/pravý klik a uložit jako .../
!Zvětšit!
Tato animace ukazuje model stejnosměrného motoru, který je omezen jen na fyzikálně nejdůležitější části, jako je stator tvořený permanentním magnetem a rotor tvořený cívkou s komutátorem schopnou otáčet se okolo podélné osy.

Červené šipky znázorňují dohodnutý směr elektrického proudu (od + k -). Fialově jsou znázorněny magnetické indukční čáry (orientované od červeného severního magn. pólu k modrému jižnímu magn. pólu). Červené a modré šipky na otáčejícím se rotoru, reprezentují Lorentzovu magnetickou sílu, která působí na vodič s proudem v magnetickém poli.

Zmíněná Lorentzova síla je kolmá na směr elektrického proudu a na směr magnetických siločar. Orientaci této síly získáme pomocí známého pravidla levé ruky
:

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly (dohodnutý) směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.