Čtyřdobý spalovací motor je pístový spalovací motor, jehož
pracovní cyklus se odehrává během čtyř pohybů pístu: dvou každým směrem.
Podle způsobu zapálení pohonné směsi rozeznáváme čtyřdobé motory zážehové a vznětové. Pracovní fáze spalovacího motoru téměř přesně kopírují Carnotův cyklus.
  
 
Pracovní fáze zážehového motoru

1. sání - Píst se pohybuje směrem dolů, přes sací ventil je nasávána pohonná směs
.
2. komprese - Píst se pohybuje směrem vzhůru. Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou

3. expanze - Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci.

4. výfuk - Píst se pohybuje směrem vzhůru. Výfukový ventil je otevřený. Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí.


Stáhnout animaci/pravý klik a uložit jako .../  
!Zvětšit!